Beyanname Çeşitleri

Bugün beyanname çeşitleri; gelir, gider ve yapılan diğer  tüm harcamalarda alınan vergi için kullanılan bir sistemdir. Bu sistemin en belirgin yararı, vergi idaresi ile, yükümlü kişi veya kuruluş, arasında ki ortak çıkarlar doğrultusunda hareketin sağlanması ve buna bağlı olarak kişi veya kuruluşun kendi bünyesine göre vergi ödemesidir. Beyannamelerin en belirgin kaybı ise zamandır. Beyannamelerin kontrolü için binlerce kişi çalışmaktadır ama bazen bu da yetersiz kalır. Ayrıca beyannamelerin çeşitleri çok olduğundan kontrolü oldukça güçtür.

Beyanname Çeşitleri

Geçici Vergi  Beyannamesi , Katma Değer Vergisi beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi  Muhtasar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, ve Yıllık Vergisi Beyannamesi olup toplamda 6 tanedir.

Bunların kısaca açıklamaya çalışalım:

1-)Vergi Beyannamesi nedir?

Muhtasar Beyanname; Bir tür gelir vergisi bildirgesidir. Kişiler veya kurumlar tarafından kesilen vergilerin matrahları beraberinde gerekli mercilere sunulmasıdır.

2-) E-Beyanname; Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi olan http://www.gib.gov.tr/ üzerinden verilen beyanname  şeklidir.  Bu sistem sayesinde, işlemlerimizi daha kısa sürede ve düzenli olarak yaparız. Ayrıca bir çok masraftan , harcanan zamandan ve işgücünden de tasarruf sağlarız. Beyanname çeşitlerinden bir diğeri geçici vergi beyannamesidir.

3-)Geçici Vergi Beyannamesi ;Vergi yükümlülerinin üçer aylık periyotlar ile kazanımlarını vergilendirmesine Geçici Vergi  denir. Bu vergiyi ödemek için hazırlanan beyanname Geçici  Vergi Beyannamesidir. Beyanname çeşitlerinden bir başkası da vergi beyannamesidir.

4-)Vergi Beyannamesi; Vergi kanunlarınca belirtilen zaman dilimlerinde , vergilerin hesaplanması için hazırlanan bildirgeye  vergi beyannamesi denir.

Vergi beyannameleri; vergi yükümlüsünün adı , adresi , ailevi durumu , yükümlünün safi geliri, bina vergisinde binanın değeri, kurumlar vergisinde işletmenin safi kazancı vs gibi bilgiler içerir. Bir diğer beyanname çeşidi ise katma değer vergisi beyannamesidir.

5-)Katma Değer Vergisi Beyannamesi ; Hepimizin ödediği  arsa,tarla, mülk ve motorlu taşıtlar için ödenen vergin miktarlarının hesaplanması için KDV Beyannamesi hazırlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>